Aloita jälkiperintä helposti ja nopeasti verkossa

Jälkiperintä niin yksityishenkilöltä kuin yritykseltäkin onnistuu helposti perintätoimiston toteuttamana. Rahoituspiste toimii yhteistyössä vuodesta 2009 alkaen perintäpalveluita toteuttaneen kotimaisen perintäyhtiön kanssa. Jätä toimeksiantosi vireille alta löytyvien painikkeiden takaa.

Jälkiperintä: pääkuva

Tee toimeksianto

Perinnän ulkoistaminen tehostaa saatavienhallintaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi. Aloita jälkiperintä ulkoistamalla perintätoimet yhteistyökumppanillemme.

Nopeuttaa saatavien kotiuttamista

Oikein valittujen ja täsmällisesti ajoitettujen toimenpiteiden ansiosta maksusuoritukset saadaan perittyä nopeammalla aikataululla.

Perintäfirma lisää uskottavuutta

Perintään erikoistuneen yrityksen suorittamat toimenpiteet ovat usein tehokkaampia kuin yksityishenkilön tai yksittäisen yrittäjän lähettämät maksukehotukset. Velallinen tietää, että perintäfirma on tarvittaessa valmis viemään asian tuomioistuimeen saakka.

Säästöä resursseihin

Perinnän ulkoistaminen vapauttaa omia resurssejasi ja voit maksumuistutusten laatimisen sijaan keskittää energiasi ydinosaamiseesi.

Viestinnän ammattilainen

Perintätilanteet ovat aina herkkiä, joten kommunikoinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa. Inhimillisen aspektin lisäksi viestinnässä on huomioitava perinnän tehokkuus sekä lain asettamat määräykset. Perintätoimiston asiantuntijat käsittelevät vastaavia tilanteita joka ikinen päivä, joten voit olla varma, että viestintä on aina huippuunsa hiottua.

Luotettava toimija

Yhteistyökumppanimme on kotimainen perintätoimisto, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Voit olla varma, että perintätoimeksiantosi hoidetaan asianmukaisesti ja lainmukaisesti, hyvää perintätapaa noudattaen.

Mitä jälkiperintä tarkoittaa?

Jälkiperintää voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, jos ulosottoviranomainen on todennut velallisen maksukyvyttömäksi,Jälkiperintäkuvitus1 eikä velkaa pystytä lyhentämään edes ulosmittaustoimenpiteillä. Toinen tyypillinen skenaario on pakoilu ja saatavan maksamisen tarkoituksellinen viivästyttäminen. Joskus velallinen saattaa perinnältä välttyäkseen siirtää kirjansa tekaistuun osoitteeseen ja piileskellä perintätoimenpiteiden tavoittamattomissa. Velan siirtäminen jälkiperintään voidaan tehdä vapaaehtoisen tai oikeudellisen perinnän aikana. Prosessin aikana yhteydenotot velalliseen hoidetaan kirjeitse ja puhelimitse.

Jälkiperintä ei ole varsinaisesti aktiivista perintää, vaan sen aikana tarkkaillaan velallisen maksukyvyn kehitystä pitkän ajan kuluessa. Monesti maksuvaikeudet ovat vain tilapäisiä ja tilanne voi kohentua tulevaisuudessa. Jos velallisen maksukyvyn katsotaan myöhemmin oleellisesti parantuneen, voidaan velan aktiivinen perintä aloittaa uudestaan.

Mitä hyötyä jälkiperinnästä on?

-Kaikilla saatavilla on lakisääteinen vanhentumisaika, joka lähtee juoksemaan velan eräpäivästä. Kun velka vanhentuu, ei perintätoimien jatkaminen ole enää laillista ja velkojalle syntyy luottotappio. Jälkiperinnän aloittaminen katkaisee velan vanhentumisen ja velkojan oikeus saatavaan pysy voimassa. Velkojan on mahdollista periä saatavaa niin pitkään, kunnes velka tulee maksetuksi tai se vanhentuu. Velallisen maksukykyä arvioidaan säännöllisin väliajoin ja jos tämän varallisuus kohentuu merkittävästi, voidaan saatava siirtää esimerkiksi oikeudelliseen perintään.

-Perintäyritys hoitaa kaiken kommunikoinnin velallisen ja ulosottoviranomaisten kanssa, eikä velkojan tarvitse nähdä vaivaa asian eteen

Jälkiperintäkuva2-Jälkiperintä kerryttää velkapääomalle jatkuvasti korkoa. Pääomalle kertynyt korko saattaa kasvaa pitkän ajan kuluessa huomattavaksi summaksi, mikäli velka on suuremmasta päästä. Korko ynnätään suoraan velkapääomaan, mikä tarkoittaa sitä, että myös korolle kertyy korkoa.

-Velkoja pystyy seuraamaan ajantasaisesti velkapääomalle kertyviä korkoja, mikä toimii myös velkojalle itselleen muistutuksena saatavasta 

Muuta huomioitavaa

Jälkiperintä toimii yleensä suurimmalla varmuudella kuluttajaperinnässä. Yrityssaatavien periminen jälkeenpäin voi usein osoittautua mahdottomaksi, sillä varattomalla yrityksellä on mahdollisuus hakeutua konkurssiin, jolloin velkojan oikeus jälkiperintään lakkaa.

Jälkiperinnän kannattavuus on syytä arvioida ennen siihen ryhtymistä. Jos maksamattomasta velasta aiheutunut luottotappio on pieni, ei sen periminen välttämättä ole vaivannäön ja perintäkulujen arvoista. Tällaisissa tapauksissa järkevin ratkaisu saattaakin olla luottotappion hyväksyminen ja asian unohtaminen.

Velkoja voi tarjota velalliselle sopimusta, jossa velkapääomasta poistetaan perintäkulut ja viivästyskorot, mikäli koko saatava maksetaan välittömästi. Tällainen tarjous voi motivoida velallista maksun suorittamiseen, sillä koroista ja kuluista on voinut kertyä ajan saatossa huomattava summa.

Velan periminen ja tulouttaminen jälkikäteen on mahdollista, vaikka velkoja olisi jo ehtinyt merkitsemään saatavan luottotappioksi.

Usein kysytyt kysymykset

Velan yleinen vanhentumisaika on 3 – 5 vuotta riippuen siitä, onko saatavasta olemassa käräjäoikeuden antama ulosottokelpoinen velkomustuomio. Velka vanhenee lopullisesti 20 – 25 vuodessa riippuen velkasuhteen luonteesta. Velan vanhennuttua lopullisesti, ei perintätoimia voida enää jatkaa.

Kyllä, mutta yritysvelallinen voi välttää velan maksamisen hakeutumalla konkurssiin. Kuluttajasaatavien jälkiperintä onnistuu yleensä todennäköisemmin tällä menetelmällä.