Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat Rahoituspiste.fi (“Rahoituspiste” tai “Me”) ylläpitämää lainatarjouspyyntöjen välityspalvelua sekä Rahoituspiste.fi verkkosivua.

1. Yleistä

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä Rahoituspisteen palvelua sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija” tai ”asiakas”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

Rahoituspiste on itsenäinen yrityksille suunnattujen lainatarjouspyyntöjen välittämiseen erikoistunut palvelu, eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta. Huomioi, että Rahoituspiste toimii ainoastaan välikätenä sinun ja lainantarjoajien välillä, eikä se itse myönnä lainaa, tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen. Me emme tarjoa lainatuotteita, vaan välitämme lainatarjouspyyntöjä yhteistyökumppaneillemme.

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan Rahoituspiste.fi-sivuston palvelua, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.

2. Palvelun käyttäminen

Käyttämällä palvelua valtuutat Rahoituspisteen välittämään lainahakemuksesi kanssamme yhteistyössä toimiville lainantarjoajille:

– Qred Oy, Suomen sivuliike
– Oy Netford Capital Ltd
– CapitalBox AB

Annat kaikille edellämainituille tahoille luvan olla sinuun yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse, ja tallentaa lainahakemuksen sisältämät tiedot heidän omiin rekistereihinsä. Palvelumme käyttäminen edellyttää asiakkaalta vähintään 18 vuoden ikää. Palvelun käyttäminen on maksutonta, eikä lainahakemuksen lähettäminen velvoita ottamaan lainatarjousta vastaan.

Käyttämällä palvelua vahvistat lukeneesi käyttöehdot ja alla olevan tietosuojaselosteen ja hyväksyt niiden sisällön.

3. Lainahakemusten käsittely

Myönteisen lainapäätöksen minimivaatimus on, että lainaa hakeva yritys on merkitty kaupparekisteriin eikä yrityksellä tai lainan takaajalla ole maksuhäiriömerkintöjä. Rahoituspiste ei osallistu lainahakemusten käsittelyyn tai lainapäätösten laatimiseen, vaan tämä tapahtuu yhteistyökumppanien järjestelmien ja/tai työntekijöiden toimesta. Rahoituspiste vastaa ainoastaan lainahakemusten välittämisestä.

Rahoituspisteen yhteistyökumppanien lainaehdoissa on yrityskohtaisia eroja, joten lainanhakijan edustaman yrityksen yhtiömuoto, taloudellinen tilanne ja muu vastaava seikka määrittää sen, että onko lainanhakijan ylipäätään mahdollista saada lainatarjousta. Lainatarjous voidaan jättää antamatta kokonaan tai se voidaan antaa erilaisilla ehdoilla, millä lainanhakija on sitä alunperin hakenut.

Lainanhakija hyväksyy, että yhteistyökumppanimme tekevät hakijakohtaisen luottoharkinnan, jonka yhteydessä tarkistavat lainanhakijan henkilöluottotiedot luottotietorekisteristä. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä muista yleisesti saatavilla olevista rekistereistä ja lähteistä. Luottoharkinnan yhteydessä saatetaan tarkistaa yrityksen muidenkin vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot. Lisäksi saatetaan tarkistaa yrityksen vastuuhenkilöiden yritysyhteydet. Vastuuhenkilöitä ovat yrityksen toimitusjohtaja, tosiasialliset edunsaajat sekä hallituksen jäsenet. Velallinen sitoutuu siihen, että kaikille vastuuhenkilöille tiedotetaan tehokkaasti tämän suostumuksen antamisesta. Luottoharkinnan yhteydessä käytetään osittain tai kokonaan automatisoitua päätöksentekojärjestelmää.

Yhteistyökumppanimme toimittavat lainapäätöksen sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lainanhakija vastaa siitä, että hakemuksessa annetut tiedot pitävät paikkansa. Kielteisestä lainapäätöksestä tiedottaminen riippuu yhteistyökumppanin omasta harkinnasta. Rahoituspisteellä ei ole velvollisuutta tiedottaa kielteisestä lainapäätöksestä lainanhakijalle.

Kun lainatarjous on hyväksytty, muodostuu asiakassuhde suoraan lainanhakijan ja yhteistyökumppanimme välille. Lainatarjousten sisältö riippuu yhteistyökumppanista, ja jää näiden Ehtojen ulkopuolelle.

Vastuun rajoitus

Rahoituspiste.fi ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai muista väärinkäytöksistä.

Rahoituspiste.fi ei ole osallisena lainantarjoajien asiakkaalle välittämien lainatarjousten laatimisessa, eikä voi vaikuttaa millään tavalla sopimusten sisältöön.

Rahoituspiste.fi ei vastaa mistään asiakkaan ja lainantarjoajan välisestä sopimuksesta koituvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Rahoituspiste.fi ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat odottamattomista tapahtumista, kuten lainsäädännön muutoksista, lakosta, sodasta tai muista vastaavista erityisluontoisista seikoista.

Rahoituspiste.fi ei vastaa sivustolla olevan sisällön oikeellisuudesta. Sivuston tekstit saattavat sisältää asiavirheitä tai muita puutteita.

Rahoituspiste.fi varaa oikeuden tehdä muutoksia sivuston sisältöön ja käyttöehtoihin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Rahoituspiste.fi-palvelussa voi ilmetä katkoksia ja me varaamme oikeuden lopettaa palvelun tarjoamisen koska tahansa. Rahoituspiste.fi ei vastaa mistään näistä seikoista aiheutuneista vahingoista.

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Kotietu Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Kotietu Oy
Sarvijaakonkatu 32
33540 Tampere
rahoituspiste@rahoituspiste.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Lintunen
rahoituspiste@rahoituspiste.fi

3. Rekisterin nimi

Rahoituspisteen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun toteuttaminen. Rahoituspiste on lainojen kilpailuttamiseen erikoistunut sivusto, joten välitämme www-lomakkeen kautta lähetetyt lainatarjouspyynnöt yhteistyökumppaneillemme. Me itse emme tallenna henkilötietoja minkäänlaisiin rekistereihin. Tiedot välittyvät automaattisesti rajapinnan kautta yhteistyökumppaneillemme, eikä tästä jää Kotietu Oy:n hallintaan minkäänlaista rekisteriä. Yhteistyökumppaneilla on omat rekisterinsä, josta he vastaavat omien käytäntöjensä mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Lainahakemuksen täyttäneistä lähetetään yhteistyökumppaneille seuraavia tietoja

  • etu- ja sukunimi
  • henkilötunnus
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yrityksen nimi
  • yrityksen y-tunnus
  • haettu lainasumma ja laina-aika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja, perusteltuja käyttötarkoituksia varten, voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tiedot luovutetaan asiakkaan suostumuksesta.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille siinä tapauksessa, että laki, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii.

Mahdollisessa omistajanvaihdostilanteessa tiedot voidaan luovuttaa uudelle omistajalle.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedoista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän teknisistä ratkaisuista vastaaville yhteistyökumppaneille. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. sivuston palvelintilasta vastaava yritys ja erilaiset muut vastaavat ohjelmistoyritykset, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästetietoja käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta, arvioimaan verkkosivuston käyttöä ja kohdentamaan markkinointia. Evästeiden tietoa ei voi yhdistää käyttäjän identiteettiin. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi sivuston käytön analysoimisessa ja arvioimisessa sekä markkinointitarkoituksia varten. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Rahoituspisteen ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan rekisterinpitäjän palvelusta, tulevat estetyiksi. Jos kaikki evästeet on estetty, rekisterinpitäjän palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.