Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat Rahoituspiste.fi (“Rahoituspiste.fi” tai “Me”) ylläpitämää lainatarjouspyyntöjen välityspalvelua sekä Rahoituspiste.fi verkkosivua.

1. Yleistä

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua Rahoituspiste.fi sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija” tai ”asiakas”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

Rahoituspiste.fi on itsenäinen yrityksille suunnattujen lainatarjouspyyntöjen välittämiseen erikoistunut palvelu, eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta. Huomioi, että Rahoituspiste.fi toimii ainoastaan välikätenä sinun ja lainantarjoajien välillä, eikä se itse myönnä lainaa, tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen. Me emme tarjoa lainatuotteita, vaan välitämme lainatarjouspyyntöjä yhteistyökumppaneillemme.

Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan Rahoituspiste.fi-sivuston palvelua, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.

2. Palvelun käyttäminen

Käyttämällä palvelua valtuutat Rahoituspiste.fi:n välittämään lainahakemuksesi kanssamme yhteistyössä toimiville lainantarjoajille. Annat kaikille edellämainituille tahoille luvan olla sinuun yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Rahoituspiste.fi:n palvelun käyttäminen edellyttää asiakkaalta vähintään 18 vuoden ikää. Rahoituspiste.fi:n palvelun käyttäminen on maksutonta, eikä lainahakemuksen lähettäminen velvoita ottamaan lainatarjousta vastaan.

Käyttämällä palvelua vahvistat lukeneesi käyttöehdot ja alla olevan tietosuojaselosteen ja hyväksyt niiden sisällön.

3. Vastuun rajoitus

Rahoituspiste.fi ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai muista väärinkäytöksistä.

Rahoituspiste.fi ei ole osallisena lainantarjoajien asiakkaalle välittämien lainatarjousten laatimisessa, eikä voi vaikuttaa millään tavalla sopimusten sisältöön.

Rahoituspiste.fi ei vastaa mistään asiakkaan ja lainantarjoajan välisestä sopimuksesta koituvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Rahoituspiste.fi ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat odottamattomista tapahtumista, kuten lainsäädännön muutoksista, lakosta, sodasta tai muista vastaavista erityisluontoisista seikoista.

Rahoituspiste.fi ei vastaa sivustolla olevan sisällön oikeellisuudesta. Sivuston tekstit saattavat sisältää asiavirheitä tai muita puutteita.

Rahoituspiste.fi varaa oikeuden tehdä muutoksia sivuston sisältöön ja käyttöehtoihin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Rahoituspiste.fi-palvelussa voi ilmetä katkoksia ja me varaamme oikeuden lopettaa palvelun tarjoamisen koska tahansa. Rahoituspiste.fi ei vastaa mistään näistä seikoista aiheutuneista vahingoista.

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen MMT-Solutions Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.6.2020. Viimeisin muutos 17.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

MMT-Solutions Oy
Turtolankatu 2 B 26
33710 Tampere
rahoituspiste@rahoituspiste.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Lintunen
rahoituspiste@rahoituspiste.fi

3. Rekisterin nimi

Rahoituspiste.fi asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon

5. Rekisterin tietosisältö

Sivuston käyttäjistä tallennetaan rekisteriin seuraavia tietoja

  • etu- ja sukunimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yrityksen nimi
  • haettu lainasumma ja laina-aika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja, perusteltuja käyttötarkoituksia varten, voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tiedot luovutetaan asiakkaan suostumuksesta.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja lisäksi sellaisille yrityksille, joita rekisterinpitäjä käyttää sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointiin. Kyseisillä yrityksillä ei ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille siinä tapauksessa, että laki, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii.

Mahdollisessa omistajanvaihdostilanteessa tiedot voidaan luovuttaa uudelle omistajalle.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedoista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. sivuston palvelintilasta vastaava yritys ja erilaiset markkinointiohjelmistoyritykset, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästetietoja käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta, arvioimaan verkkosivuston käyttöä ja kohdentamaan markkinointia. Evästeiden tietoa ei voi yhdistää käyttäjän identiteettiin. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi sivuston käytön analysoimisessa ja arvioimisessa sekä markkinointitarkoituksia varten. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Rahoituspisteen ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Tällä hetkellä sivustolla käytettävät kolmannen osapuolen evästeet ovat peräisin Googlelta ja Facebookilta.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan rekisterinpitäjän palvelusta, tulevat estetyiksi. Jos kaikki evästeet on estetty, rekisterinpitäjän palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.