Aloita pikaperintä helposti verkossa

Pikaperintä on nopein ja kätevin keino yksittäisten riidattomien yritys- ja kuluttajasaatavien perintään. Tee perintätoimeksianto helposti yhteistyökumppanimme sivustolla – toimeksiantolomakkeelle pääset alta löytyvien painikkeiden takaa.

Tee toimeksianto

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi. Aloita pikaperintä ulkoistamalla perintätoimet yhteistyökumppanillemme.

Pikaperintä vaihe vaiheelta

1. Maksumuistutus

Kun alkuperäisen laskun erääntymisestä on kulunut 10-14 pankkipäivää, lähetetään velalliselle maksumuistutus. Muistutuksen lähettämisajankohta riippuu siitä, onko kyseessä yritys- vai kuluttajasaatava. Useimmissa tapauksissa maksamattoman laskun taustalla eivät ole maksuvaikeudet, vaan inhimillinen unohdus tai esimerkiksi laskun hukkuminen, joten kirjallinen muistutus on usein riittävä toimenpide.

2. Maksuvaatimukset

Kuluttajavelalliselle maksuvaatimus lähetetään, jos muistutuskirjeen eräpäivästä on ehtinyt kulua 14 arkipäivää. Yrityssaatavien perinnässä vaatimus lähetetään yleensä kymmenen päivän kuluttua muistutuksen erääntymisestä. Mikäli yksityishenkilö ei suorita velkaa perintäkirjeen määräaikaan mennessä, lähetetään tälle uusi edellistä vastaava maksuvaatimus. Jos yritysvelallinen ei reagoi maksuvaatimukseen, lähetetään tälle trataksi kutsuttu maksuvaatimus, johon sisältyy julkisuuden uhka. Perintäfirma voi protestoida maksamatta jääneen tratan julkisesti, jolloin yrityksen maksuhäiriöstä tulee julkista tietoa. Tratta voidaan tilanteesta riippuen protestoida myös hiljaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että maksuhäiriötiedot välitetään ainoastaan luottotietorekisteriin.

3. Oikeudellinen perintä

Jos vapaaehtoinen pikaperintä maksumuistutuksilla ja -vaatimuksilla ei johda saatavan onnistuneeseen kotiuttamiseen, on velkojalla mahdollisuus turvautua viranomaisten apuun siirtämällä saatava oikeudelliseen perintään. Perintäfirma ei tee oikeusprosessin aloittamispäätöstä yksin, vaan asiasta neuvotellaan aina asiakkaan kanssa. Oikeudenkäynnin sisältämän kuluriskin takia pienten velkojen periminen tuomioistuimessa ei ole välttämättä suositeltavaa. Mikäli perintäfirma ja asiakas päätyvät yhteisymmärryksessä oikeudellisen perinnän aloittamiseen, laatii perintäfirma haastehakemuksen ja toimittaa sen käräjäoikeuteen. Oikeusprosessin pyrkimyksenä on saada tuomioistuimelta lainvoimainen velkomustuomio, jonka avulla velka pystytään tarpeen vaatiessa ulosmittaamaan.

4. Ulosotto

Ellei velallinen maksa saatavaa tai osoita halukkuutta maksusuunnitelmasta neuvottelemiseen velkomustuomion antamisen jälkeen, voidaan velkapääomaa ryhtyä perimään ulosottomenetelmin. Ulosottoviranomainen tekee selvityksen velallisen omaisuudesta ja tuloista ja arvioi tämän maksukyvyn näiden perusteella. Ulosottoviranomainen on valtuutettu ulosmittaamaan velallisen kiinteää omaisuutta tai osan tämän tuloista velan lyhentämiseksi.

Ehkäise luottotappioiden syntymistä omalla toiminnallasi

Maksuajoista johtuvat viivästykset tuotteen tai palvelun toimittamisen ja maksun saamisen välillä ovat yrityksille merkittävä kassaa rasittava tekijä. Mikäli suhtaudut perintätoimenpiteiden aloittamiseen toistuvasti liian kevyesti, saattavat asiakkaasi huomata tämän ja käyttää perintätoimien puutteellisuutta hyväkseen maksaen kaikki tulevat laskut tarkoituksellisesti myöhässä. Pikaperintä kannattaa siis aloittaa heti kun se on lain puitteissa mahdollista. Luottotappioiden ehkäisemiseksi voit käyttää myös seuraavia keinoja:

Älä myönnä turhaan liikaa maksuaikaa

Yritysten välisessä kaupankäynnissä laskulla myynti on yleisesti käytetty toimintatapa. Harkitse laskujen maksuajan lyhentämistä, jos pitkät maksuajat eivät ole toimialallasi välttämättömyys. Lyhyemmillä maksuajoilla voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia yrityksen kassankiertoon. Maksuaikaa voi myös vaihdella tilanteesta riippuen. Vakiintuneille ja pitkän ajan kuluessa luotettavuutensa osoittaneille asiakkaille pidemmän maksuajan myöntäminen on suhteellisen riskitöntä, kun taas täysin uuden ja tuntemattoman asiakkaan kohdalla luottotappion riskiä voidaan pienentää maksuajan lyhentämisellä.

Tarkista uusien asiakkaiden luottotiedot

Voit hyödyntää luottotietorekisteriä uusien asiakkaiden luottotietojen tarkistamiseen. Näin saat ennakkoon tiedon asiakkaan mahdollisista maksuhäiriöistä ja voit ottaa tämän huomioon laskutuksessa. Mikäli asiakkaalla on aiempia maksuhäiriömerkintöjä, on etukäteismaksun pyytäminen yleensä järkevin ratkaisu.

Käytä verkkolaskuja

Verkkolaskuissa lähettämisen viive on erittäin pieni, eikä niitä voi hukata samaan tapaan kuin paperisia laskuja. Verkkolaskun lähettäminen poissulkee siis laskun hukkaamisesta aiheutuvat viivästykset. Verkkolasku löytää myös tiensä perille suuremmalla varmuudella kuin kirjeitse lähetetty versio, joten voit luottaa siihen, että asiakas on vastaanottanut laskun.

Huolehdi sopimusten ja laskujen asianmukaisuudesta

Huolellisesti laaditut laskut ja sopimukset estävät asiakasta reklamoimasta laskuaan muodollisiin seikkoihin vedoten. Reklamointi tekee saatavan perinnästä hankalampaa ja hitaampaa, joten siihen ei kannata antaa asiakkaalle helppoa keinoa.

Usein kysytyt kysymykset

Pikaperinnällä voidaan periä vain riidattomia kuluttaja- ja yrityssaatavia.

Mikäli asiakas toivoo, että toimeksianto keskeytetään ennenaikaisesti, peritään tapauskohtaiset peruutuskulut.

Velkapääomalle kertyy viivästyskorkoa koko ulosottoprosessin ajan. Viivästyskorko lisätään pääomaan, joten ajan saatossa korkoa kertyy myös korolle.

Pikaperintä aloitetaan, kun olet lähettänyt toimeksiannon yhteistyökumppanimme toimeksiantopalvelun kautta.