Aloita pikaperintä helposti verkossa

Pikaperintä on nopein ja kätevin keino yksittäisten riidattomien yritys- ja kuluttajasaatavien perintään. Rahoituspiste toimii yhteistyössä Suomen suurimman täysin suomalaisomisteisen perintäyhtiön kanssa. Lähetä alla oleva lomake, niin saat yhteydenoton perintäalan ammattilaiselta.

Perintätoimisto yksityisille ja yrityksille: kuvituskuva

Ota yhteyttä

Palvelu on tilapäisesti poissa käytöstä.

Lähetä viesti

Pikaperintä saadaan käynnistettyä, kun otat ensin yhteistyökumppanimme asiakaspalveluun yhteyttä oheisen lomakkeen kautta. Saat mahdollisimman pian lomakkeen lähettämisen jälkeen yhteydenoton perintäalan rautaiselta ammattilaiselta.

Sovi toimeksiannosta

Keskustele tilanteestasi ammattilaisen kanssa ja selvitä avoimet kysymyksesi. Lomakkeen lähettäminen ei sido sinua vielä mihinkään, joten voit solmia toimeksiannon vasta niin halutessasi.

Ilmoita saatavan tiedot

Perintätoimet voidaan aloittaa, kun lähetät asiakaspalveluun alkuperäisen laskun tai velan tiedot sekä saatavan perusteen. Perusteena voi olla esimerkiksi myyty tuote/palvelu tai velkakirja.

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi. Aloita pikaperintä ulkoistamalla perintätoimet yhteistyökumppanillemme – ota vain yhteyttä oheisella lomakkeella.

Oikea ajoitus

Ajoituksella on erityisen suuri vaikutus kassavirtaan. Itse silloin tällöin lähetetyt maksumuistutukset ovat ääriesimerkki tilanteesta, jossa yrittäjän oma kassa joutuu velallisen vuoksi turhalle koetukselle. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa myös sitä, että asiakkaat saattavat pahimmassa tapauksessa alkaa hyväksikäyttämään velkojan kevyttä suhtautumista erääntyneisiin saataviin.

Oikein valitut perintätoimenpiteet

Eri tilanteet vaativat erilaisia perintätoimia. Usein on järkevää edetä systemaattisesti vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, mutta joissain tilanteissa asian sovitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa, kun taas toisissa jälkiperintään siirtyminen voi olla kannattavinta. Ammattimainen perintätoimisto osaa valita sellaiset toimet, joilla saatavan kotiuttamisen todennäköisyys pysyy mahdollisimman korkeana.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on täysin suomalaisomisteinen perintäyhtiö, joka toteuttaa vuosittain lähes puoli miljoonaa toimeksiantoa. Lisäksi yhtiö on Suomen Perimistoimistojen Liiton sekä Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

Viestinnän moniosaaja

Perintätilanteet ovat aina herkkiä, joten kommunikoinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa. Inhimillisen aspektin lisäksi viestinnässä on huomioitava perinnän tehokkuus sekä lain asettamat määräykset. Perintätoimiston asiantuntijat käsittelevät vastaavia tilanteita joka ikinen päivä, joten voit olla varma, että viestintä on aina huippuunsa hiottua.

Uskottava toimija

Perintätoimisto on velallisen silmissä aina uskottavampi toimija, kuin yksittäinen yrittäjä tai yksityishenkilö. Perintäfirmat ovat tunnettuja siitä, että ne käyttävät kaikki mahdolliset keinot maksusuorituksen saamiseksi - tarvittaessa vaikka tuomioistuimen kautta

Pikaperintä vaihe vaiheelta

1. Maksumuistutus

Kun alkuperäisen laskun erääntymisestä on kulunut 7-14 pankkipäivää, lähetetään velalliselle maksumuistutus. Muistutuksen lähettämisajankohta riippuu siitä, onko kyseessä yritys- vai kuluttajasaatava. Useimmissa tapauksissa maksamattoman laskun taustalla eivät ole maksuvaikeudet, vaan inhimillinen unohdus tai esimerkiksi laskun hukkuminen, joten kirjallinen muistutus on usein riittävä toimenpide. 

2. Maksuvaatimukset

Kuluttajavelalliselle maksuvaatimus lähetetään, jos muistutuskirjeen eräpäivästä on ehtinyt kulua 14 arkipäivää. Yrityssaatavien perinnässä vaatimus lähetetään yleensä seitsemän päivän sisällä muistutuksen erääntymisestä. Mikäli yksityishenkilö ei suorita velkaa perintäkirjeen määräaikaan mennessä, lähetetään tälle uusi edellistä vastaava maksuvaatimus. Jos yritysvelallinen ei reagoi maksuvaatimukseen, lähetetään tälle trataksi kutsuttu maksuvaatimus, johon sisältyy julkisuuden uhka. Perintäfirma voi protestoida maksamatta jääneen tratan julkisesti, jolloin yrityksen maksuhäiriöstä tulee julkista tietoa. Tratta voidaan tilanteesta riippuen protestoida myös hiljaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että maksuhäiriötiedot välitetään ainoastaan luottotietorekisteriin. 

3. Oikeudellinen perintä

Jos vapaaehtoinen pikaperintä maksumuistutuksilla ja -vaatimuksilla ei johda saatavan onnistuneeseen kotiuttamiseen, on velkojalla mahdollisuus turvautua viranomaisten apuun siirtämällä saatava oikeudelliseen perintään. Perintäfirma ei tee oikeusprosessin aloittamispäätöstä yksin, vaan asiasta neuvotellaan aina asiakkaan kanssa. Oikeudenkäynnin sisältämän kuluriskin takia pienten velkojen periminen tuomioistuimessa ei ole välttämättä suositeltavaa. Mikäli perintäfirma ja asiakas päätyvät yhteisymmärryksessä oikeudellisen perinnän aloittamiseen, laatii perintäfirma haastehakemuksen ja toimittaa sen käräjäoikeuteen. Oikeusprosessin pyrkimyksenä on saada tuomioistuimelta lainvoimainen velkomustuomio, jonka avulla velka pystytään tarpeen vaatiessa ulosmittaamaan. 

4. Ulosotto

Ellei velallinen maksa saatavaa tai osoita halukkuutta maksusuunnitelmasta neuvottelemiseen velkomustuomion antamisen jälkeen, voidaan velkapääomaa ryhtyä perimään ulosottomenetelmin. Ulosottoviranomainen tekee selvityksen velallisen omaisuudesta ja tuloista ja arvioi tämän maksukyvyn näiden perusteella. Ulosottoviranomainen on valtuutettu ulosmittaamaan velallisen kiinteää omaisuutta tai osan tämän tuloista velan lyhentämiseksi. 

Ehkäise luottotappioiden syntymistä omalla toiminnallasi

Maksuajoista johtuvat viivästykset tuotteen tai palvelun toimittamisen ja maksun saamisen välillä ovat yrityksille merkittävä kassaa rasittava tekijä. Mikäli suhtaudut perintätoimenpiteiden aloittamiseen toistuvasti liian kevyesti, saattavat asiakkaasi huomata tämän ja käyttää perintätoimien puutteellisuutta hyväkseen maksaen kaikki tulevat laskut tarkoituksellisesti myöhässä. Pikaperintä kannattaa siis aloittaa heti kun se on lain puitteissa mahdollista. Luottotappioiden ehkäisemiseksi voit käyttää myös seuraavia keinoja:

Älä myönnä turhaan liikaa maksuaikaa

Yritysten välisessä kaupankäynnissä laskulla myynti on yleisesti käytetty toimintatapa. Harkitse laskujen maksuajan lyhentämistä, jos pitkät maksuajat eivät ole toimialallasi välttämättömyys. Lyhyemmillä maksuajoilla voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia yrityksen kassankiertoon. Maksuaikaa voi myös vaihdella tilanteesta riippuen. Vakiintuneille ja pitkän ajan kuluessa luotettavuutensa osoittaneille asiakkaille pidemmän maksuajan myöntäminen on suhteellisen riskitöntä, kun taas täysin uuden ja tuntemattoman asiakkaan kohdalla luottotappion riskiä voidaan pienentää maksuajan lyhentämisellä. 

Tarkista uusien asiakkaiden luottotiedot

Voit hyödyntää luottotietorekisteriä uusien asiakkaiden luottotietojen tarkistamiseen. Näin saat ennakkoon tiedon asiakkaan mahdollisista maksuhäiriöistä ja voit ottaa tämän huomioon laskutuksessa. Mikäli asiakkaalla on aiempia maksuhäiriömerkintöjä, on etukäteismaksun pyytäminen yleensä järkevin ratkaisu. 

Käytä verkkolaskuja

Verkkolaskuissa lähettämisen viive on erittäin pieni, eikä niitä voi hukata samaan tapaan kuin paperisia laskuja. Verkkolaskun lähettäminen poissulkee siis laskun hukkaamisesta aiheutuvat viivästykset. Verkkolasku löytää myös tiensä perille suuremmalla varmuudella kuin kirjeitse lähetetty versio, joten voit luottaa siihen, että asiakas on vastaanottanut laskun. 

Huolehdi sopimusten ja laskujen asianmukaisuudesta

Huolellisesti laaditut laskut ja sopimukset estävät asiakasta reklamoimasta laskuaan muodollisiin seikkoihin vedoten. Reklamointi tekee saatavan perinnästä hankalampaa ja hitaampaa, joten siihen ei kannata antaa asiakkaalle helppoa keinoa. 

Usein kysytyt kysymykset

Pikaperinnällä voidaan periä vain riidattomia kuluttaja- ja yrityssaatavia. 

Mikäli asiakas toivoo, että toimeksianto keskeytetään ennenaikaisesti, peritään tapauskohtaiset peruutuskulut. 

Velkapääomalle kertyy viivästyskorkoa koko ulosottoprosessin ajan. Viivästyskorko lisätään pääomaan, joten ajan saatossa korkoa kertyy myös korolle. 

Täytä vain sivun ylälaidan yhteydenottolomake, niin pääset halutessasi keskustelemaan perintään erikoistuneen ammattilaisen kanssa. Saatavan periminen aloitetaan, kun olet lähettänyt toimeksiannon yhteistyökumppanimme asiakaspalveluun. Toimeksiannon lähettäminen onnistuu sähköpostilla tai vaihtoehtoisesti lomakkeen tai kuvan muodossa verkkosivujen kautta.