Velan perintä yksityishenkilöltä ja yritykseltä

Velan perintä niin yksityishenkilöltä kuin yritykseltäkin onnistuu helposti perintätoimiston toteuttamana. Perinnän toimeksiantajana voi toimia joko yritys tai yksityinen vuokranantaja. Tee toimeksianto yhteistyökumppanimme sivustolla alta löytyvien painikkeiden takaa.

Tee toimeksianto

Yritysasiakkaat

Tee toimeksianto yhdellä selkeällä lomakkeella jättämällä tiedot toimeksiantajasta, velallisesta sekä saatavasta. Siirry oheisen painikkeen takaa yhteistyökumppanimme palveluun.

Tee toimeksianto

Vuokranantajat

Tee toimeksianto jättämällä tiedot vuokranantajasta, vuokralaisesta sekä vuokrasaatavasta. Lisäksi tarvitset kopion vuokrasopimuksesta. Siirry oheisen painikkeen takaa yhteistyökumppanimme palveluun.

Tee toimeksianto

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Velan perintää ei kannata jättää satunnaisesti lähetettyjen maksumuistutusten varaan, vaan se kannattaa ulkoistaa ammattimaisen perintätoimiston käsiin. Tästä on monia positiivisia hyötyjä.

Oikein valitut perintätoimenpiteet

Eri tilanteet vaativat erilaisia perintätoimia. Usein on järkevää edetä systemaattisesti vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, mutta joissain tilanteissa asian sovitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa, kun taas toisissa jälkiperintään siirtyminen voi olla kannattavinta. Ammattimainen perintätoimisto osaa valita sellaiset toimet, joilla saatavan kotiuttamisen todennäköisyys pysyy mahdollisimman korkeana.

Oikea ajoitus

Ajoituksella on erityisen suuri vaikutus kassavirtaan. Itse silloin tällöin lähetetyt maksumuistutukset ovat ääriesimerkki tilanteesta, jossa yrittäjän oma kassa joutuu velallisen vuoksi turhalle koetukselle. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa myös sitä, että velkojan kevyttä suhtautumista erääntyneisiin laskuihin aletaan käyttää hyödyksi.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on kotimainen perintätoimisto, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Voit olla varma, että perintätoimeksiantosi hoidetaan asianmukaisesti ja lainmukaisesti, hyvää perintätapaa noudattaen.

Uskottava toimija

Perintätoimisto on velallisen silmissä aina uskottavampi toimija, kuin yksittäinen yrittäjä tai yksityishenkilö. Velallinen tietää, että perintätoimisto käyttää kaikki mahdolliset keinot maksun saamiseksi – viimekädessä vaikka tuomioistuimen kautta.

Viestinnän moniosaaja

Perintätilanteet ovat luonteeltaan sen verran herkkiä, että viestinnän on oltava kunnossa. Kommunikoinnin on oltava asiallista, selkeää ja kunnioittavaa. Perintätoimien tavoite on kuitenkin pidettävä kirkkaana mielessä. Yhteistyökumppanimme toteuttaa lukuisia perintätoimeksiantoja joka ikinen päivä, joten myös viestintä on aina tilanteeseen sopivaa – tapahtui se sitten puhelimella, kirjeellä tai sähköpostilla.

Helppo käyttöönotto

Perintätoimeksiannon jättäminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Täytä vain yhteistyökumppanimme sivustolta löytyvä lomake, jonka jälkeen saat asiasi eteenpäin. Perintäpalvelu on käytössäsi 24/7.

Miten velan perintä etenee?

Ensin lähetetään maksumuistutus

Maksumuistutus lähetetään 10-14 arkipäivän kuluttua laskun erääntymisestä. Lähetyspäivä riippuu siitä, onko velallinen yksityishenkilö vai yritys. Ensimmäisen eräpäivän ylittyminen ei ole välttämättä vielä merkki mistään vakavammasta, sillä alkuperäinen lasku on saattanut hukkua tai velallinen on saattanut vain unohtaa maksaa sen. Maksumuistutus on kuitenkin syytä lähettää niin pian kuin se on mahdollista, jotta velan maksu ei suotta pitkity.

Maksumuistutusta seuraa maksuvaatimus

Maksuvaatimus lähetetään 10-14 päivän kuluttua maksumuistutuksen erääntymisestä. Jälleen aikaan vaikuttaa se, onko kyseessä yksityishenkilö vai yritys. Tähän vaiheeseen päätyminen saattaa jo kieliä maksuongelmista, sillä harvemmin laskun maksu unohtuu kahteen kertaan. Maksumuistutuksen lähettäminen onnistuu omatoimisestikin monesta laskutusjärjestelmästä, mutta viimeistään ensimmäistä maksuvaatimusta lähettäessä perintä kannattaa ulkoistaa perintäyhtiön käsiin. Jatkossa perimistoimien ajoitukseen ja toteutukseen on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota, jotta velan takaisinmaksun todennäköisyys pysyy mahdollisimman korkeana.

Yksityishenkilöille lähetetään kaksi erillistä maksuvaatimusta, kun taas yrityksille niitä lähetetään yksi. Yrityksille lähetetään kuitenkin ensimmäisen maksuvaatimuksen jälkeen julkisuusuhkainen maksukehotus eli tratta. Tratan maksamatta jättäminen johtaa tratan protestointiin, joka tarkoittaa sitä, että yrityksen maksukäyttäytyminen tulee julkiseen tietoon.

Maksuvaatimusten jälkeen siirrytään oikeudelliseen perintään

Maksuvaatimusten maksamatta jättäminen on selkeä merkki vakavista maksuongelmista, mutta perintää kannattaa kuitenkin ehdottomasti jatkaa, sillä oikeudellisen perinnän avulla velalle voidaan saada vielä maksu. Oikeudellisessa perinnässä tuomioistuimelle laaditaan haastehakemus, jonka jälkeen asia viedään käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tämän avulla velalle pyritään hakemaan toimeenpanoperuste, jonka jälkeen velka voidaan ulosmitata.

Ulosmittaus on viimeinen keino, jolla velalle haetaan maksua

Käräjäoikeuden päätöksen saamisen jälkeen saatavaa lähdetään perimään ulosoton kautta. Ulosotossa velallisen omaisuus ja tulot selvitetään, ja näiden pohjalta arvioidaan velallisen maksukyky. Ulosotossa voidaan esimerkiksi myydä velallisen kiinteää omaisuutta tai tuloista voidaan ottaa noin kolmannes velkojen maksua varten.

Luottotappioiden ennaltaehkäisy

Maksuajoista johtuvat viivästykset tuotteen tai palvelun toimittamisen ja maksun saamisen välillä ovat yrityksille merkittävä kassaa rasittava tekijä. Liian lepsu suhtautuminen perintätoimien aloittamiseen saattaa tarkoittaa sitä, että asiakkaat alkavat käyttää sinua pankkinaan – ja maksavat tarkoituksella laskunsa vasta kuukausien jälkeen. Tärkeintä on siis huolehtia siitä, että laskut laitetaan perintään, jos maksumuistutuksesta huolimatta velalle ei saada suoritusta. Tämän lisäksi myös seuraaviin kohtiin panostamalla voit vähentää luottotappioiden todennäköisyyttä.

Älä anna liian pitkiä maksuaikoja

Yritysten välisessä kaupassa laskulla myynti on yleinen tapa toimia. Laskuilla ei kannata kuitenkaan antaa liikaa maksuaikaa, jos se ei ole välttämätöntä. Maksuajan lyhentäminen 30 päivästä 14 päivään parantaa yrityksen kassankiertoa jo merkittävästi.

Suosi verkkolaskutusta

Verkkolaskut menevät perille hyvin pienellä viiveellä, eivätkä ne koskaan huku roskapostikansioon. Verkkolaskutusta suosimalla vältät siis laskujen hukkumisesta johtuvat viivästykset. Perintätoimien aloittaminen on myös helpompaa, kun voit olla varma siitä, että lasku on varmasti saapunut asiakkaalle perille.

Tarkista asiakkaan luottotiedot

Uusien asiakkaiden luottotiedot voi tarkistaa pientä maksua vastaan luottotietoyhtiöiden tietokannoista. Näin voit etukäteen varmistua siitä, että asiakkaalla ei ole jo aiempia maksuhäiriöitä taustalla. Tällaisille asiakkaille ei kannata myydä mitään laskulla, vaan kannattaa suosia etukäteismaksua.

Laadi sopimukset ja laskut oikein

Sopimukset ja laskut kannattaa laatia aina oikein, jotta asiakas ei reklamoi laskujaan muodollisista syistä johtuen. Reklamointi hidastaa ja vaikeuttaa velan perintää, joten epärehelliselle asiakkaalle ei kannata antaa tällaista helppoa syytä perinnän vaikeuttamiseen.

Aiheesta lisää

Usein kysytyt kysymykset

Voit laittaa perintään kaikenlaiset saatavat. Saatavan perusteena voi olla esimerkiksi velka, lasku, vuokrasuhde, palveluiden/tuotteiden myynti tai muut vastaavanlaiset sitoumukset. Velallisena voi olla joko yksityishenkilö tai yritys.

Siirry sivuston ylälaidasta yhteistyökumppanimme sivustolle, niin saat toimeksiantosi vireille. Yhteistyökumppanimme sivustolla on selkeä hinnasto ja ohjeet toimeksiannon jättämiseen.