Hae lainaa yritykselle heti netistä

Hae lainaa yritykselle nopeasti sivustomme kautta. Täytä vain alla oleva hakemus, jonka jälkeen saat lainatarjoukset yhteistyökumppaneiltamme. Näin voit kilpailuttaa yrityslainan kätevästi yhden toimijan kautta.

Hae lainaa yrityksellesi

Lainahakemuksen täyttämisen jälkeen saat lainatarjoukset sähköpostiisi. Joissain tapauksissa saatat joutua antamaan vielä lisätietoja ennen tarjouksen saamista, mutta yhteydenpito tapahtuu puhelimen ja sähköpostin välityksellä, joten et joudu tuhlaamaan aikaasi lainaneuvotteluissa ravaamiseen. Hyväksyttyäsi ja allekirjoitettuasi parhaan lainatarjouksen saat yrityslainan tilillesi monesti jopa seuraavan pankkipäivän aikana. Muista, että lomakkeen täyttäminen ja lainatarjouksen pyytäminen ei sido sinua mihinkään.

Käyttöehdot

Yrityslaina ratkaisee ongelmia

Moni yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusapua maksimoidakseen toimintansa kannattavuuden ja pienentääkseen konkurssiriskiä. Erityisesti uudet yritykset ovat monesti lisärahoituksen tarpeessa, mutta lainaa yritykselle voivat tarvita myös pidempään alalla olleet toimijat. Yrityksen pääoma ei välttämättä riitä toiminnan laajentamiseen tai tuotannon tehokkuuden ylläpitämiseen ja kassavirtavaje voi jarruttaa yrityksen kasvua. Investoinnit uusiin laitteisiin, liiketiloihin, ajoneuvoihin tai varaston kasvattamiseen saattavat myös olla ylitsepääsemätön este ilman lainarahaa. Muita rahareikiä ovat esimerkiksi työntekijöiden palkkaaminen, yrityskaupan rahoittaminen ja muut juoksevat kulut. Myös ennalta-arvaamattomiin kustannuksiin on aina syytä varautua.

Palvelumme kautta on todella vaivatonta hakea lainaa yritykselle. Teemme yhteistyötä verkossa operoivien rahoitusyhtiöiden kanssa, jotka ovat erikoistuneet nimenomaisesti yritysrahoitukseen. Perinteisiin pankkeihin verrattuna näiden rahoitusyhtiöiden käsittelyajat ovat äärimmäisen lyhyet. Rahoitusyhtiöiltä on myös mahdollista saada yrityslainaa kevyemmillä ehdoilla kuin pankeista. Tästä syystä myöntävä lainapäätös rahoitusyhtiöltä on todennäköisempi kuin pankilta.

Mistä muualta voit saada lainaa yrityksellesi?

Lainaa yritykselle voi hakea myös pankeilta. Rahoituslaitoksiin verrattuna pankkien käsittelyajat ovat pitemmät ja kriteerit lainan myöntämiselle tiukemmat. Rahoitusyhtiöille riittävät pelkät henkilötakaukset, mutta pankit saattavat vaatia myös reaalivakuuksia. Pankit vaativat lisäksi nähtäväkseen erilaisia talousraportteja, kuten aiempien vuosien tilinpäätöksiä. Uusille yrityksille pankkilainan saaminen voi olla haastavampaa, kun talousraportteja ei vielä yksinkertaisesti ole saatavilla, jolloin toiminnan kannattavuutta on mahdoton todistaa. Näin lainansaanti jää kiinni riittävistä vakuuksista. Pidempään toimineilla ja vakavaraisemmilla yrityksillä tätä ongelmaa ei ole, jolloin perinteinen pankkilaina on helpommin järjestettävissä. Jos pidempi käsittelyaika ei vaikuta yrityksen toimintaan negatiivisesti ja yrityksellä on tarjota riittävät vakuudet, saa pankin kautta yleensä lainaa alhaisimmalla korolla.

Lainaa on mahdollista saada myös Finnveralta, joka on Suomen valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö. Finnveran kriteerit yrityslainan myöntämiselle ovat hyvin samankaltaiset kuin rahoitusyhtiöillä, eli hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma ja yrittäjän aiemmat meriitit ovat avainasemassa. Vakuuksia ei varsinkaan pienempien lainojen kohdalla vaadita. Finnvera voi joko myöntää pienempiä lainoja kokonaan itse, tai taata osittain pankkilainoja, jolloin yrityksen tai yrittäjän omien vakuuksien merkitys pienenee.

Lainaa uuteen bisnekseen

Ulkopuolisen rahoituksen tarve on usein suurimmillaan uusilla yrityksillä, jotka vasta aloittelevat liiketoimintaansa. Moni aloitteleva yrittäjä tarvitsee juokseviin kuluihin lisää käyttöpääomaa. Alkutaipaleellaan oleva yritys voi tarvita yrityslainaa esimerkiksi laiteinvestointeihin, varaston kasvattamiseen tai markkinointiin. Työntekijän palkkaaminen on myös osalle yrityksistä ajankohtaista heti alusta lähtien. Noin puolet uusista yrityksistä lopettaa toimintansa kolmen ensimmäisen vuoden sisällä juuri pääoman puutteesta johtuen. Tämän välttääkseen uudella yrityksellä on tärkeää olla rahoituskuviot kunnossa.

Monet rahoituslaitokset tarjoavat reaalivakuudettomia lainoja, jotka sopivat oivallisesti juuri uusille yrityksille. Uuden yrityksen on hankalaa osoittaa toimintansa kannattavuutta, koska todisteita tuottavuudesta ei vielä alkuvaiheessa ole. Tästä syystä uudella yrityksellä onkin ehdottoman tärkeää olla hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma. Uusien yritysten kohdalla rahoituslaitokset arvostavat riskianalyysia tehdessään hyvän liiketoimintasuunnitelman lisäksi yrittäjän osaamista ja aiempaa kokemusta alalla.

Uuteen bisnekseen saattaa olla haastavaa saada perinteistä pankkilainaa, sillä pankeilla on rahoituslaitoksia tiukemmat kriteerit lainojen myöntämiselle, kuten aiemmassa osiossa kerroimme. Riittävillä vakuuksilla tämä kuitenkin onnistuu, joten pankki on myös uudelle firmalle soveltuva rahoituskanava.

Lainaa yritykselle voi saada myös valtion omistamalta erityisrahoitusyhtiö Finnveralta. Finnvera ei vaadi vastaavia vakuuksia kuin pankit, vaan se tekee analyysin yritystutkimuksen pohjalta. Hyvä liiketoimintasuunnitelma ja yrittäjän kokemus vaikuttavat positiivisesti lainan myöntämiseen.

Muuta huomioitavaa:

  • Yritys tulee rekisteröidä kaupparekisteriin ennen yrityslainan hakemista
  • Rahoittaja ottaa suuremman riskin myöntäessään lainan uudelle bisnekselle verrattuna pidempään toimineeseen yritykseen. Tästä syystä uudelta yritykseltä peritään hiukan korkeammat lainakulut.
  • Uusi yrittäjä voi hakea ELY-keskukselta starttirahaa ja palkkatukea varmistaakseen toimeentulonsa yritystoiminnan alkumetreillä

Lainan saantiin vaikuttavat seikat

Henkilötakaus on ehdoton vähimmäisvaatimus lainan myöntämiselle. Pankit saattavat vaatia lisäksi reaalivakuuksia. Vakuudeksi hyväksytään esimerkiksi yrityksen omistamat liiketilat, laitteisto ja varasto, tai yrittäjän henkilökohtainen omaisuus, kuten kiinteistöt ja osakkeet.

Verovelka ja maksuhäiriöt luottotiedoissa ovat yleensä este lainaa yritykselle hakiessa. Yrityksen ja sen johtohenkilöiden luottotiedot tarkistetaan aina riskianalyysia tehdessä.

Uusien yritysten kannattaa lainaa hakiessaan panostaa erityisesti kattavaan liiketoimintasuunnitelmaan osoittaakseen liiketoiminnan potentiaalin. Pidempään alalla toimineiden yritysten on selvästi helpompaa osoittaa toiminnan kannattavuus, koska aiempaa näyttöä yrityksen tuottavuudesta on jo olemassa.

Lainaa hakevan yrityksen on tärkeää tehdä mahdollisimman tarkka selvitys rahoituksen käyttötarkoituksesta (esim. laiteinvestoinnit, henkilökunnan palkkaaminen tai juoksevat kulut). Selkeästi laaditut laskelmat luovat paremmat edellytykset lainan saamiselle.

Aiheesta lisää

Usein kysytyt kysymykset

Lainasumma määritellään aina tapauskohtaisesti, mutta maksimisumma on 200 000 euroa.

Lainakulut riippuvat rahoituslaitoksesta ja lainaa hakevan yrityksen riskiprofiilista. Mitä paremmin yritys pystyy osoittamaan takaisinmaksukykynsä, sitä paremmat ehdot rahoittaja pystyy tarjoamaan. Mikäli yritys on toiminut alalla menestyksekkäästi jo pidempään ja yrityksellä on antaa lainalle vakuudet, tulevat korotkin olemaan pienemmät vähäisemmän riskin vuoksi. Uusien yritysten kohdalla rahoittajan riski on suurempi, varsinkaan jos reaalivakuuksia ei ole. Tästä syystä rahoitusyhtiö kompensoi suurempaa riskiä perimällä hieman korkeampaa korkoa lainalle. Eri yhtiöt hinnoittelevat lainansa erilaisilla periaatteilla. Osa perii vain kiinteän toimituspalkkion tai kiinteän kuukausimaksun, osa taas kiinteän kuukausikoron. Pienimmät yrityslainojen korot ovat yleensä hieman alle 2%/kk.

Takaisinmaksuaikaa on mahdollista saada 1-18 kuukautta. Kannattaa huomioida, että maksuajan pituus saattaa vaikuttaa lainan hintaan. Yleensä koko jäljellä olevan lainasumman voi myös maksaa takaisin ennenaikaisesti ilman ylimääräisiä kuluja.

Ehdottomasti. Hakemus kannattaa lähettää sivustomme kautta, jotta saat useamman lainatarjouksen ja voit valita itsellesi parhaiten soveltuvat lainaehdot. Tästä koituva lisävaiva on mitättömän pieni suhteessa säästämääsi rahasummaan.

Yrityksen yhtiömuodolla (osakeyhtiö, toiminimi, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö) ei ole lainaa hakiessa merkitystä. Kuka tahansa yrityksensä kaupparekisteriin rekisteröinyt yrittäjä voi hakea lainaa yritykselle.